วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555


บันทึกการปฏิบัติงาน   
                 
       สิ่งที่ได้เรียนรู้ในการปฏิบัติงานวันนี้คือ วันนี้ได้มีการจัดการเรียนการสอนในคาบที่ ๑-๒ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๑ เเละ ปีที่ ๒/๒ เป็นเวลา ๒ ชั่วโมงในการจัดการเรียนการสอนวันนี้ มีปัญหาทางด้าน นักเรียนยังอ่านหนังสือยังไม่ออก แก้ไขด้วยการให้นักเรียนฝึกอ่านออกเสียงอย่างบ่อยครั้ง และมีปัญหาในการควบคุมในชั้นเรียน ซึ่งบางครั้งข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะควบคุมในชั้นเรียน เพราะว่านักเรียนจะไม่ฟังเราพูด ชอบวิ่งเล่นในห้องเรียน แก้ไขโดยต้องใช้เสียงควบคุมและอีกอย่างที่ทำได้ดีคือการเอาไม้มาถือ นักเรียนจะรู้สึกกลัวบ้าง แต่ก็ไม่มากนัก สุดท้ายแล้วในคาบนี้ก็ผ่านไปด้วยดี เสียงแหบแห้งกลับมาทุกครั้งไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น